Maar liefst 16.343 bedrijven hebben per 15 mei de kringloopwijzer over 2016 ingediend. We zitten hiermee op ongeveer 98% van de bedrijven, die hiertoe verplicht zijn. Een bijzonder goed resultaat waar onze klant ZuivelNL erg tevreden over is.

 


Eind 2016 heeft ZuivelNL VAA ICT Consultancy gevraagd om een portaal met een monitor te ontwikkelen voor ca. 17.000 melkveehouders. Met de monitor hebben de melkveehouders inzicht of ze op de goede weg zitten met het reduceren van hun fosfaatuitstoot.


Op dinsdag 21 maart is er weer een mijlpaal bereikt wat betreft de KringloopWijzer. Op deze dag is namelijk de 16.000e aanmelding geregistreerd. Voor iedere melkveehouder is het indienen van de KringloopWijzer over het jaar 2016 verplicht gesteld vanuit ZuivelNL.


SmartDairyFarming (SDF) neemt het door VAA ICT Consultancy ontwikkelde autorisatieplatform AgriTrust over. Met toevoeging van AgriTrust als machtigingsplatform bouwt SDF aan een veilige en gestructureerde informatie-uitwisseling tussen agrarische ondernemers en bedrijfsleven. AgriTrust wordt al ingezet voor data-uitwisseling ten behoeve van Kringloopwijzer, EDI-Circle, AgriNota en Eurofins Agro.


GMP+ International verwacht komende jaren een stevige groei in haar bedrijf. Om deze groei te kunnen faciliteren en een efficiencyslag in ICT te behalen, moet er een online Marketing & Service omgeving (website en klantportaal) worden ontwikkeld.

VAA ICT Consultancy, specialist in ontwikkeling van online toepassingen in de agrarische sector, heeft een voorstel gemaakt hoe deze vraag van GMP+ International gerealiseerd kan worden. We zijn erg trots dat GMP+ International ons als realisatiepartner heeft geselecteerd.


Afgelopen zomer zijn 4 hackathons op de boerderij georganiseerd. Enkele teams zijn samen met FarmHackNL verder gegaan om hun idee door te ontwikkelen. Hoe gaat het nu met ze? Het concept ‘TaakMeester’, waarin de boer aan de knoppen zit en taakkaarten genereert, is onderwerp van ons gesprek met een softwareontwikkelaar.


Op donderdag 16 november 2016 organiseerde VAA ICT consultancy haar eerste Tech-event voor haar relaties. We deelden de laatste stand technologische innovaties aan de hand van de Gartner Hype cycle. Het formele gedeelte werd afgesloten met een live demo van de HoloLens.


Afgelopen zomer zijn 4 hackathons op de boerderij georganiseerd. Uit elk van deze FarmHacks is een winnend team geselecteerd dat uitblonk in originaliteit en potentieel. De winnende teams zijn samen met FarmHackNL verder gegaan om hun idee door te ontwikkelen. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag een interview met ‘Hallo Boer!’, de winnaar van de FarmHack over korte ketens.


Landbouw is van oudsher een vrij gesloten domein, en dat geldt ook voor de meeste IT die voor boeren wordt ontwikkeld. Op dit moment draait alles om patenten, octrooien en andere op eigendom gerichte protocollen en de bijbehorende mindset. Technologie aanbieders proberen hun positie te consolideren door toegang tot data veilig te stellen en exclusief te maken. De gesloten landbouw IT systemen die hieruit voortvloeien zorgen voor veel kopzorgen, tijdverlies en kosten bij boeren.

 


Het winnende concept van de eerste FarmHack is een camera die automatisch foto’s maakt op aandachtspunten in het veld: een ‘Digital Eye’. Het doel is om op een gestandaardiseerde manier gewasfoto’s te nemen en te archiveren, om bijvoorbeeld gewasafwijkingen op te sporen, gewasanalyses in de tijd met optische beelden te ondersteunen en oogstgegevens te verrijken met visuele informatie. Want een boer heeft wel veel data in zijn archief, maar geen optische informatie van hoe het veld erbij stond.