De agribusiness heeft steeds meer behoefte om data te delen. Hierbij is eigenaarschap van de data vaak een belangrijk aandachtspunt. Dit leidt er regelmatig toe dat de data maar niet gedeeld wordt vanwege onzekerheid over wie dit gaan gebruiken. VAA ICT Consultancy heeft het initiatief genomen om hier een structurele oplossing voor in te zetten. Deze oplossing is AgriTrust.


Elk jaar in oktober vindt in Eindhoven de negendaagse Dutch Design Week (DDW) plaats. Het grootste designevenement van Noord-Europa presenteert dan werk en concepten van ruim 2500 ontwerpers aan meer dan 275.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Verspreid over zo’n honderd locaties door de hele stad, organiseert en faciliteert DDW onder andere tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, netwerkbijeenkomsten, debatten en festiviteiten.


VAA ICT Consultancy heeft van Microsoft de beschikking gekregen over de Hololens. Hiermee loopt ze voorop in de sector. VAA heeft al veel ervaring opgedaan met Google Glass, klanten waren daar erg enthousiast over. Het Hololens systeem van Microsoft gaat nog enkele stappen verder, ook zijn bestaande toepassingen zoals Outlook gewoon te gebruiken. Door de holografische mogelijkheden van 3d te gebruiken, kun je toepassingen ook 3d bedienen waardoor data analyse nog makkelijker wordt.


Op vrijdag 26 augustus organiseerden wij in samenwerking met ZLTO de FarmHack BootCamp, voor de winnaars van de vier FarmHacks in juni en juli. Het programma werd begeleid door Source Institute, een organisatie die zich inzet voor “peer-to-peer education for technology founders”. Zij werken vanuit de filosofie dat je als (startende) ondernemer het meeste leert van andere (startende) ondernemers. Ook zij geloven in de kracht van open communities, waar ervaring, kennis, data en code zoveel mogelijk wordt gedeeld.


De vierde FarmHack vond plaats op VIC Sterksel, een multifunctioneel onderzoekscentrum gericht op een innovatieve en duurzame varkenshouderij. Teams gingen op zoek naar de mogelijkheden van netwerktechnologie en slimme sensoren voor een duurzame veehouderij. Hoe kunnen slimme sensoren de boer helpen in de stal? Kan netwerktechnologie de positie van de boer in de keten bekrachtigen, en helpen een brug te slaan tussen consument en boer?


Tijdens de 4e FarmHack gaan we op zoek naar de mogelijkheden van netwerktechnologie voor een duurzame veehouderij. De FarmHack is voorbereid in samenwerking met Nienke Dirx-Kuijken, innovatiemanager bij Varkens Innovatie Centrum Sterksel, een multifunctioneel onderzoekscentrum voor innovatieve en duurzame varkenshouderij. Al een aantal jaar kijkt zij naar de kansen van digitalisering.


De derde FarmHack vond plaats op boerderij Overesch, een gemengd bedrijf van 110 hectare in het Sallandse land bij Raalte (20 km onder Zwolle) met varkens, groenten en granen. De centrale vraag tijdens deze Farmhack is hoe ‘korte keten’ boeren hun producten van de streek, de stad in kunnen krijgen. De uitdaging is om slimme nieuwe logistieke concepten te bedenken en te zorgen voor onderscheidend vermogen voor de streekproducten.


De grote vraag voor ‘korte keten’ boeren is hoe zij hun producten van de streek, de stad in kunnen krijgen. De logistiek is snel te duur, en als boer heb je niet 1,2,3 het netwerk en de tijd om zelf te vermarkten. Technologie biedt boeren nieuwe kansen om verbindingen te maken met klanten, ideeën te testen en de logistiek slim in te richten. De uitdaging bij deze FarmHack is om langs dit spoor prototypes te ontwikkelen.


De tweede FarmHack vond plaats bij de familie Sterenborg in Onstwedde. Centrale vraag was of we de bestrijding van phytophthora plaatsspecifiek konden maken op basis van drone- of satellietbeelden, waarbij met behulp van ‘slimme taakkaarten’ de dosering in het veld automatisch zouden worden aangepast. De bestrijding van phytophthora kan verfijnder dan de huidige praktijk, als een boer gebruik kan maken van plaatsspecifieke kennis. Preciezer spuiten kan zorgen voor minder middelengebruik.


Deze zomer organiseert FarmHack.NL vier FarmHacks: hackathons bij de boer. Hackathons zijn competities waar multidisciplinaire teams in korte tijd oplossingen bedenken voor vraagstukken. Het gaat daarbij om slimme combinaties van data, software, technologie en design. Tijdens de hackathons gaan teams aan de slag met uitdagingen van agrarisch ondernemers en verkennen we de mogelijkheden en toepasbaarheid van nieuwe technologieën. Op het menu tijdes de FarmHack in VIC Sterksel: beacons, arduino en raspberry pi, en de netwerktechnologie om deze slimme sensoren met elkaar te verbinden.