Deze eerste FarmHack waren we op bezoek bij Jacob van den Borne. Jacob vertelde bij de start in geur en kleur over precisiebemesting, beregening, bestrijding en het optimaliseren van de opbrengst. Het wordt al snel duidelijk dat, als je observaties wil duiden en vertalen naar zinvolle inzichten, je dan als boer heel veel moet meten. Jacob bewandelt hierin een bijzondere weg, waardoor hij inmiddels zelfs beland is in het werkgebied van Big Data analisten. Het thema van FarmHack #1 is dan ook datavisualisatie, om precisielandbouwdata toegankelijk en inzichtelijk te maken. 


De allereerste FarmHack van Nederland start bij de bekendste databoer van Nederland: Jacob van den Borne. Het thema is data visualisatie, de manier om te zorgen dat je als boer makkelijk en snel inzichten kan destilleren uit de explosie aan gegevens die satellieten, sensoren, drones en robots genereren.


Deze zomer organiseert FarmHack.NL vier hackathons bij de boer. Hackathons zijn competities waar multidisciplinaire teams in korte tijd oplossingen bedenken voor specifieke vraagstukken. Het gaat om slimme combinaties van data, software, technologie en design.


De Centrale Database KringloopWijzer heeft op 4 april de 11.000ste melkveehouder verwelkomd op www.dekringloopwijzer.nl


Google Glass kan de bemonstering van percelen verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek door VAA ICT Consultancy en BLGG. De nieuwe techniek verbetert met name de efficiency: de monsternemer heeft alle gegevens van het perceel direct paraat via de bril.


De Centrale Database KringloopWijzer heeft vandaag de 5.000ste melkveehouder verwelkomd op www.dekringloopwijzer.nl. Daarmee is ongeveer de helft van het aantal melkveehouders, dat op 1 maart 2016 hun KringloopWijzer ingediend moet hebben, aangesloten op de KringloopWijzer. Dit instrument biedt de veehouder inzicht in de mineralenkringloop van dier, voer, bodem en mest op zijn bedrijf. Zo kan hij beter sturen op de mineralenbenutting, wat kan leiden tot een hogere grasopbrengst, minder mestafvoer en besparingen op ruwvoeraankoop of kunstmestaankoop.


Woensdag 14 oktober vond het VAA ICT Consultancy relatie event plaats in de Gruyter Fabriek te 's-Hertogenbosch. We kijken terug op een mooie dag.