Google Glass kan de bemonstering van percelen verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek door VAA ICT Consultancy en BLGG. De nieuwe techniek verbetert met name de efficiency: de monsternemer heeft alle gegevens van het perceel direct paraat via de bril.


De Centrale Database KringloopWijzer heeft vandaag de 5.000ste melkveehouder verwelkomd op www.dekringloopwijzer.nl. Daarmee is ongeveer de helft van het aantal melkveehouders, dat op 1 maart 2016 hun KringloopWijzer ingediend moet hebben, aangesloten op de KringloopWijzer. Dit instrument biedt de veehouder inzicht in de mineralenkringloop van dier, voer, bodem en mest op zijn bedrijf. Zo kan hij beter sturen op de mineralenbenutting, wat kan leiden tot een hogere grasopbrengst, minder mestafvoer en besparingen op ruwvoeraankoop of kunstmestaankoop.


Woensdag 14 oktober vond het VAA ICT Consultancy relatie event plaats in de Gruyter Fabriek te 's-Hertogenbosch. We kijken terug op een mooie dag.