Blockchain in de agrarische sector

Afgelopen maandag presenteerde VAA ICT Consultancy het eerste Nederlandse blockchainplatform voor food- & agribedrijven. Onder de naam Food Insights versterkt dit platform food&agri ketens, door de combinatie van diverse informatiestromen in de keten beter te laten werken via blockchain technologie. ,,Blockchain is de hype voorbij’’, aldus initiatiefnemers Corne van Aaken en Wilbert Hilkens. 

Hoewel iedereen overtuigd is dat Blockchain veel potentie heeft, wordt er door onbekendheid met de techniek dikwijls veel mystiek gecreëerd. ,,Blockchain is de hype voorbij. In no-time is deze technologie in agro food ketens niet meer weg te denken. Ik voorspel dat het agrofoodketens stevig gaat veranderen’’, aldus directeur Corne van Aaken. Dat is exact de reden dat zijn bedrijf  VAA ICT Consultancy, samen met VoordeKost een jaar geleden een apart blockchainteam heeft ingericht, met een glasheldere opdracht. Van Aaken: ,,Werk een praktijkvoorbeeld uit en implementeer een werkend systeem, wat we op de markt kunnen brengen.”

Implementatie voor pluimveesector

Afgelopen maandag 2 oktober is dat systeem onder de naam “Food Insights” aan geïnteresseerde klanten gepresenteerd. Het team heeft een implementatie voor de pluimveesector ingericht, waarmee de verschillende ketenspelers in de eierensector inzicht kregen in hun keten. ,,Zowel op het gebied van duurzaamheid, transparantie via een productpaspoort (inzicht in de keten en het product) als financiering is dit voor de geïnteresseerden een eye-opener’’, zegt initiatiefnemer Wilbert Hilkens.

Iedereen krijgt daarbij haar eigen set gegevens in de gedistribueerde database. De Food Insights toepassing ontsluit deze data via een gebruiksvriendelijke toepassing en Dashboards.

Volgens Hilkens en Van Aaken kan Food Insights gevoed worden door bestaande databronnen, zoals bijvoorbeeld de ‘Coöperatieve Data Hub’ maar ook handmatige invoer is mogelijk.

Blockchain

Blockchaintechnologie zet de manier van zaken doen in veel bedrijfstakken op zijn kop. Het is volgens toekomstdenkers de grootste disruptor in ICT gedreven ketens het komende decennium. De technologie helpt om het vertrouwen tussen schakels in een keten te bevorderen. Dit doet het door een digitaal grootboek bij te houden van alle transacties in die keten. Alle betrokken schakels hebben een kopie daarvan op de eigen server staan. Daarnaast zet het de veiligheid op een fors hoger niveau.

Food Insights

Bij de lancering van Food Insights waren diverse spelers in de vlees-, eieren-, fruit- en granenketens aanwezig. De animo is groot om met deze nieuwe manier van werken te starten volgens initiatiefnemer Wilbert Hilkens. ,,Voor de meeste partijen was de mogelijkheid om klanten diep in de keten  te laten kijken een belangrijke reden. Zeker na de diverse calamiteiten in deze ketens  afgelopen periode. Andere deelnemers zagen als aanleiding vooral de makkelijke manier van financieren van hun keten.’’ Food Insights maakt versketens zichtbaar. Dit versterkt de positie van boeren en tuinders door meer inzicht te geven in de schakels voor en na hen. Foodbedrijven kunnen op hun beurt de kwaliteit van producten beter  borgen en de keten slimmer  organiseren’’, aldus Hilkens.

Workshops

Aanwezige partijen waren onder de indruk van de nieuwe mogelijkheden, en gaven aan hiermee verder te willen. Afgesproken is om nu verder te gaan met de implementatie. De bijeenkomst vormde een mooi voorbeeld om in het Open Datalab en het “kenniscentrum Korte Ketens” partijen bij elkaar brengen. Komende weken organiseert Food Insights een aantal workshops voor geïnteresseerde bedrijven. Data en plaatsen volgen via de site www.foodinsights.nl.

Over de auteur

Corné van Aaken is directeur eigenaar van VAA ICT Consultancy.