De agri & food business is één van de oudste op aarde en ook één waarin voortdurend wordt geïnnoveerd. Echter is dit ook de business waar prijzen enorm onder druk staan. Er is nog geen goede manier gevonden om voldoende grip te krijgen op de afzetmarkt en de daarbij horende optimale productie. Ondanks deze problematiek maakt de agri & food business nauwelijks nog gebruik van de grote hoeveelheid beschikbare (digitale) data en de bewezen mogelijkheden hiervan.

Anno 2018 zijn er talloze initiatieven in de markt om data te verzamelen die gecreëerd wordt door agrarisch ondernemers (handelaren, verwerkers, telersverenigingen, retailers etc.) uit diverse productieketens (zoals vlees, AGF en sierteelt). Maar ook buiten deze productieketens ontstaan nieuwe databronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vraagstukken met betrekking tot duurzaamheid, nieuwe wet- en regelgeving en consumenten die steeds kritischer worden en steeds meer eisen stellen aan producten en transparantie eisen.

VAA ontwikkelt samen met deze ondernemers voorspellende (predictive) en voorschrijvende (prescriptive) oplossingen die helpen bij het maken van dagdagelijkse managementbeslissingen. We doen dit door in dataplatformen eigen-, publiekelijk beschikbare- en diverse andere databronnen te verzamelen, te prepareren, te analyseren en te distribueren. Tevens wordt door middel van de datascience methodes machine learning en constraint optimalisation nieuwe, waardevolle data gecreëerd.

Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt ondernemers verrassend nieuwe inzichten te geven in hun bedrijfsvoering en ervoor te zorgen dat zij geïnformeerde keuzes kunnen maken in de dagelijkse operatie, die ook weer impact hebben op de productieketen. Op deze manier kan de totale productieketen naar een hoger niveau getild worden.

Over de auteur

Will Kroot is technisch directeur van VAA ICT Consultancy.