Op basis van diepgaande kennis van de agro sector en de bedrijfsprocessen in deze sector biedt VAA ICT Consultancy adviesdiensten. Aanleiding tot de inzet van onze adviesdiensten kan zeer divers zijn. In bepaalde gevallen heeft de klant een probleem met haar informatievoorziening en wil deze opgelost hebben. In andere gevallen wil zij een beeld krijgen van de toegevoegde waarde die de inzet van informatie-technologie kan hebben voor de organisatie.

VAA heeft een jarenlange ervaring in consultancy bij de implementatie van gegevensuitwisseling in de keten. Techniek is daarbij slechts een beperkt onderdeel, onze consultancy is er op gericht om voortijdig de andere knelpunten bloot te leggen en op te lossen voordat er gestart wordt met het realiseren van een passende oplossing.

VAA ICT Consultancy realiseert informatiesystemen op basis van de Scrum methodiek. Deze methodiek zorgt voor een stapsgewijze realisatie van de software waarbij elke 2 weken een werkend stuk software wordt opgeleverd. De klant wordt intensief betrokken bij de realisatie zodat enkel wordt gebouwd wat nodig is en de klant goed zicht houdt op de voortgang in het project. De realisatie wordt gedaan door vaste Scrumteams waarbij medewerkers goed op elkaar ingespeeld zijn waardoor het team effectief de gewenste oplossing kan realiseren.

Om de klant een goed beeld te geven van de nieuwe applicatie wordt vaak een prototype gebouwd. Dit is een vereenvoudigde weergave van de applicatie waarin goed zichtbaar wordt welke functionaliteiten de applicatie gaat bieden. Hiermee krijgt de opdrachtgever een goed beeld van wat hij gaat krijgen en kan dit ook met de eindgebruikers  kortgesloten worden. Mogelijke afwijkingen ten opzichte van de wensen komen zo tijdig naar voren.