VAA ICT Consultancy ontwikkelt informatiesystemen in opdracht van de klant. Afhankelijk van de aard van het informatiesysteem wordt gebruik gemaakt van een van de mogelijke methodes zoals RUP, RAD of DSDM.

VAA is zowel gecertificeerd Oracle Partner als Microsoft Certified Partner. VAA ontwikkelt haar software met de nieuwste technieken zoals de .NET omgeving (C#.NET, VB.NET). Onze medewerkers hebben dan ook ervaring  met Web Services, CORBA, SOAP, XML, EbXML, XBRL, BPEL etc

Daar waar nodig worden interfaces ontwikkeld met bestaande informatiesystemen van de opdrachtgever.

Gegevensuitwisseling

Elektronische gegevensuitwisseling maakt het voor marktpartijen mogelijk kosten voor gegevensuitwisseling te reduceren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

VAA ICT Consultancy is de specialist op het gebied van gegevensuitwisseling in de keten, tussen bedrijven of binnen bedrijven. Onze specialisten hebben kennis van de belangrijkste protocollen en standaarden voor gegevensuitwisseling en hebben voor een groot aantal opdrachtgevers gegevensuitwisselingsprojecten gerealiseerd.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van eigen softwarecomponenten of standaardpakketten die in de markt verkrijgbaar zijn zoals Microsoft Biztalk Server.