Big Data for Bees Hackathon

Op 14 en 15 december 2018 heeft VAA deelgenomen aan de Big Data for Bees Hackathon

Het afgelopen jaar heeft VAA in diverse samenstellingen deelgenomen aan verschillende inspirerende hackatons georganiseerd door FarmHack. Op deze plek willen we er graag één uitlichten.

Op 14 en 15 december vond op de JADS Mariënburg Campus te 's-Hertogenbosch de Big Data for Bees Hackaton plaats. Op deze hackaton zijn verschillende challenges uitgevoerd met als overkoepelend onderwerp het ontwikkelen van 'data driven solutions using big data technologies to help save the bees!'.

Justin Steenhuis, front-end developer bij VAA, heeft deelgenomen aan 'Challenge 4: Decision support beekeepers'. In deze challenge was het idee om beschikbare/open data in te zetten om voor bijenhouders te bepalen waar zij het beste (een) kast(en) kunnen plaatsen.

Met een divers team van verschillende nationaliteiten en specialiteiten is begonnen aan deze challenge. Hier werd al snel geconcludeerd dat de optimale locatie onder andere afhankelijk is van de hoeveelheid aanwezig voedsel in een bepaald gebied, hoe ver de locatie verwijderd is van andere bijenkasten, het weer en hoe vaak er gemaaid wordt door boeren. Naast het bepalen van de optimale locatie kan de data ook inzicht bieden aan bijenhouders die hun kast al op een bepaalde plek hebben. Als er bijvoorbeeld niet genoeg voedsel aanwezig is voor de bijen in een bepaalde periode, dan zouden de bijenhouders kunnen besluiten hun kasten te verplaatsen of de bijen voorzien van ander voedsel.

Het is gelukt een prototype te bouwen dat gebruikt maakt van data van Stichting Food4Bees en 'The Apiary Map' om te bepalen waar potentieel geschikte locaties zijn en dit visualiseert op een kaart van Nederland. De applicatie geeft grofweg aan hoe geschikt het huidige geselecteerde gebied is. Vervolgens kan de bijenhouder aangeven geïnteresseerd te zijn in gedetailleerde informatie voor dit gebied. Na succesvolle betaling krijgt de bijenhouder gedetailleerde gegevens te zien waaruit de beste plaatsingslocatie(s) voor de kast(en) gehaald kan worden. Dit is vooralsnog alleen beschikbaar voor locaties in Nederland, maar de wens is om dit op Europees niveau inzichtelijk te maken. De gebruikte technologieën zijn React, MapBox GL JS en Plotly.js.

Na het presenteren van de uitkomsten van de verschillende challenges werd de prijsuitreiking verzorgd door Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het prototype werd beloond met een 2e prijs en een cheque ter waarde van €10.000 voor doorontwikkeling!

Carola Schouten gaf, namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, aan graag de eerste klant te willen zijn in het geval van doorontwikkeling. Ook Stichting Food4Bees was erg enthousiast en gaf aan geïnteresseerd te zijn in de doorontwikkeling en hiervoor budget beschikbaar te hebben. Ook Beep, een bijenvolk registratie app aangevuld met automatische monitoring, gaf aan graag verder te willen met het doorontwikkelen van het prototype.

Kortom een erg interessante challenge met een mooi prototype, een mooie beloning voor het harde werken én veel mogelijkheden tot doorontwikkeling!

Klik hier en hier voor meer publicaties over dit onderwerp.