VAA opent nieuw bedrijfspand en organiseert mini-symposium

Op donderdag 9 mei 2019 openen we ons nieuwe bedrijfspand aan de Rietbeemdenborch 14 te Rosmalen

We zijn de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Het oude pand werd daarmee te klein en we kregen de kans om het naastgelegen grotere pand over te nemen. Na een grondige verbouwing, waarbij we een open structuur hebben gecreëerd, zijn we trots dit moderne pand in gebruik te kunnen nemen en onze klanten en relaties hier te kunnen ontvangen. Gelijktijdig hebben we een vernieuwde identiteit met bijhorende huisstijl gelanceerd. Deze is uiteraard prominent terug te vinden in én rond het nieuwe pand. Met dit moderne, open pand op een centrale locatie zetten we een nieuwe stap om met ICT de Agri- en Foodsector te verbinden en te innoveren.

Mini-symposium Kringlooplandbouw & ICT
Kringlooplandbouw is op dit moment een belangrijk onderwerp. De overheid heeft een visie op kringlooplandbouw geformuleerd en gaat de uitdaging aan om de toekomstige problemen op gebied van bodem, biodiversiteit en klimaat te lijf te gaan. Zij doet een beroep op alle spelers in de markt om met ideeën en innovaties te komen. Vanuit ervaring met projecten, zoals Kringloopwijzer waar 17.000 veehouders actief zijn, zien wij goede mogelijkheden om daar als ICT provider een belangrijke bijdrage aan te leveren. Overigens niet alleen in de melkveehouderij, maar ook in andere sectoren. In de kringlooplandbouw speelt data een enorm grote rol. En juist daarmee hebben we al meer dan 30 jaar ervaring.


We organiseren op 9 mei een mini-symposium over Kringlooplandbouw & ICT om met onze klanten en relaties in gesprek te gaan over de mogelijkheden en kansen voor hun business. Anne-Marie Spierings (gedeputeerde provincie Noord-Brabant, D66), ir. Michel Berkelmans (directeur Agro- en Natuurkennis van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en ir. Frank Verhoeven (eigenaar Boerenverstand) delen hun visie op de transitie in onze voedselproductie. Zij gaan meer vertellen over het efficiënt en verantwoord gebruiken van mineralen en van onze bodem. Wij willen onze relaties inspireren over de mogelijkheden en kansen die Kringlooplandbouw gaat bieden.


We denken in mogelijkheden en zoeken business partners voor het realiseren van innovaties op dit gebied. We komen graag in gesprek met bedrijven die te maken hebben met uitdagingen op het gebied van Kringlooplandbouw.


Open middag
Op zaterdag 11 mei organiseren we tussen 14:00 uur en 16:00 uur een open middag. Iedereen is dan van harte welkom een kijkje te komen nemen in ons nieuwe pand en te ervaren wat wij hier doen. Met behulp van een interactieve rondleiding, de mogelijkheid de Hololens uit te proberen en leuke uitdagingen voor de kleintjes willen we er een gezellige middag van maken. Graag tot dan!

Samen verder denken in mogelijkheden, of klaar om uw data te ontsluiten?

Neem contact op
Neem contact op
Back to top