AgriFoodTech congres met VAA

VAA ICT Consultancy is op 13 en 14 december aanwezig op de AgriFoodTech vakbeurs in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch.

U kunt ons vinden op stand 90. We zien u graag op de AgriFoodTech! Klik hier om uw gratis toegangskaart te bemachtigen.

VAA zal op de AgriFoodTech aandacht besteden aan innovaties op het gebied van Big Data, HoloLens en Blockchain.

Microsoft HoloLens

VAA onderzoekt de toepassingen van de HoloLens binnen de agribusiness. Een concrete toepassing die we in pilotvorm ontwikkelen, is de combinatie met bluetooth beacons om data te projecteren in een stal.

Microsoft HoloLens

Het streven is om 3 soorten data weer te geven op de Hololens:

  1. Klimaatdata van de actuele locatie in de stal, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, het CO2-gehalte en het ammoniak-gehalte.
  2. Groeidata van de dieren in de stal. In visueel logboek kan de lengte, het gewicht en geboorte data van een dier getoond worden.
  3. Verbruikdata van voer en water. Door inzage te krijgen wat een dier verbruikt kan in combinatie met andere databronnen bepaald worden of het goed gaat met de dieren in de stal.

Door deze data op de HoloLens middels een 3D-hologram te tonen, bijvoorbeeld een grafiek, kan de ondernemer snel en efficiënt informatie tot zich nemen en besluiten nemen in zijn bedrijfsvoering.

Blockchain Project

Project Food Insights maakt versketens zichtbaar, wat het vertrouwen van consumenten verhoogt en dat tussen de bedrijven in die keten onderling.

Door dit inzicht kunnen deze bedrijven:

  • Hun marge vergroten door nieuwe ketenoptimalisaties
  • Eenvoudiger financiering verkrijgen
  • De tracking & tracing kraakhelder krijgen.

Met dit project zorgen we voor die zichtbaarheid door gebruik te maken van blockchaintechnologie. Hierdoor brengen we de transacties in de keten in beeld, dat zorgt voor transparantie.

Food Insights

Het project Food Insights levert de slimme keten voor aardappelen, groenten, fruit, eieren en vlees. Ketens die zich kenmerken door een hoge complexiteit, veel variatie in de producten en werken binnen smalle marges. Diepgaand inzicht in die ketens is nodig om dit succesvol te doen. Wij leveren dat inzicht waardoor nieuwe ketenopmalisaties gemaakt worden.

In het project Food Insights combineren we kennis op gebied van agribusiness, IT, data science en finance in één platform, ondersteund door diverse gerenomeerde namen in food & agri.

Over de auteur

René is programmamanager / business consultant bij VAA ICT Consultancy