VAA richt onafhankelijke coöperatie AgriTrust op
AgriTrust: de eigenaar van data bepaalt

De agribusiness heeft steeds meer behoefte om data te delen. Hierbij is eigenaarschap van de data vaak een belangrijk aandachtspunt. Dit leidt er regelmatig toe dat de data maar niet gedeeld wordt vanwege onzekerheid over wie dit gaan gebruiken. Omdat op deze manier de kracht van de agri-sector niet volledig benut wordt heeft VAA ICT Consultancy het initiatief genomen om hier een structurele oplossing voor in te zetten. Deze oplossing is AgriTrust, een sector breed register waarin de eigenaar van de data zelf bepaalt met wie de data gedeeld wordt.

Wat is AgriTrust?

AgriTrust is een onafhankelijke coöperatie, opgericht door VAA. Binnen AgriTrust zijn de vastgelegde machtigingen eigendom van de deelnemers. De Coöperatieve gebruikersvereniging AgriTrust, waarvan de gebruikers lid mogen worden, heeft een bestuur en een werkgroep die de doorontwikkeling van AgriTrust bepalen.

VAA ICT Consultancy stelt de dienst als SAAS (Software As A Service) oplossing beschikbaar aan alle partijen in de agribusiness. Een zogenaamde “nuts-voorziening” dus.

Machtigingen functionaliteit

Voor veel organisaties is het vastleggen van machtigingen binnen of buiten de eigen organisatie sterk versnipperd, arbeidsintensief en dikwijls niet in control. AgriTrust is als autorisatie platform opgezet, met een open structuur zodat iedereen er aan deel kan nemen.

Intussen heeft het een steeds groter wordende installed base. Alle melkveehouderijbedrijven in Nederland gebruiken AgriTrust via de Kringloopwijzer, EDI-Circle, AgriNota en Eurofins Agro. Er lopen inmiddels met veel partijen uit de sector gesprekken om ook aan te sluiten op AgriTrust.

Functionaliteiten als audittrail en synchronisatie met andere registers maken onderdeel uit van de toepassing. Ook is het gebruik als afrekenmechanisme mogelijk.  Voor de authenticatie kan gebruik gemaakt worden van het in de landbouw gebruikelijke eHerkenning.

Toekomst met AgriTrust

We verwachten dat AgriTrust met het oprichten van een onafhankelijke coöperatie een betaalbare, landelijke voorziening gaat worden voor de totale agribusiness. Niet alleen in Nederland maar naar verwachting ook in de rest van Europa.

Mocht u nog vragen hebben of wilt u ook deelnemen aan AgriTrust, neem dan contact op met René Braakman van VAA ICT Consultancy.

Over de auteur

René is programmamanager / business consultant bij VAA ICT Consultancy