Blockchain en RAD voor wendbaarheid in agri- en foodketens

FoodInsights, VAA ICT Consultancy en VAARD hebben op woensdag 7 maart de allernieuwste technieken gepresenteerd om op basis van Blockchain en Rapid Application Development in agri- en foodketens het broodnodige vertrouwen te bieden en noodzakelijke wendbaarheid te vergroten.

Deze noodzaak om snel in te spelen op de steeds veranderende realiteit neemt elke dag toe. In de agri- en foodketens, die met levende planten en dieren werken en moeten omgaan met flinke variatie, kan dat door dataficatie ook. 

Hierdoor ontstaan nieuwe businessmodellen en neemt het delen van data een grote vlucht. Dit maakt het mogelijk om met nieuwe technieken op het gebied van Blockchain en Rapid Application Development intensief samen te werken in de keten op basis van transparantie en vertrouwen.

Veranderende agri- en foodmarkt

Als we over 10 jaar terugkijken op de ontwikkelingen in de agri- en foodsector zien we dat rond 2018 de rol van data in  agrifoodketens een enorme sprong nam. Dit leidde tot een grote  toename van data uitwisseling en het ontstaan van nieuwe businessmodellen. Dit zorgde ervoor dat de agri- en foodketens beter konden omgaan met de variatie in de veehouderij en plantaardige sector, die horen bij seizoenen, ziektes en steeds verbeterend uitgangsmateriaal. Dit vroeg om een nieuwe manier van denken gericht op wendbaarheid en inspelen op de voortdurend veranderende vraag.

Blockchain en rapid application development

Om makkelijk data beschikbaar te hebben in de keten en snel in te kunnen spelen op veranderingen presenteert FoodInsights haar innovatieve Blockchainplatform. FoodInsights is gestart met het implementeren van deze oplossing in zowel dierlijke als plantaardige ketens. FoodInsights heeft verschillende best practices laten zien, waaruit naar voren komt dat dit Blockchainplatform ketens helpt om deze zichtbaar te maken. Dit resulteert in meer vertrouwen in het product, een betere marge en verbeterde financierbaarheid. Ook versterkt het de samenwerking in de keten, het inzicht in de goederenstroom en de wendbaarheid. De betrokken partijen in de keten beschikken zelf over de data en door een registratie van transacties in het proces is het zeer efficiënt waardoor kosten omlaag kunnen.

Verder zijn de mogelijkheden door VAARD gedemonstreerd van het innovatieve rapid application development platform van Outsystems. Dit is een platform wat op basis van de functionele wensen en eisen in staat is om software te modelleren in plaats van te coderen. Hiermee zijn heel snel aanpassingen door te voeren wat ervoor zorgt dat het ontwikkelen van mobiele apps en webapplicaties 4-8 maal sneller kan dan de klassieke manier van ontwikkelen. Daarnaast maakt het platform het mogelijk de software sneller aan te passen aan een veranderende vraag. Tijdens de bijeenkomst bleek het zelfs mogelijk om in een half uur een app te ontwikkelen.

Over FoodInsights,  VAA ICT Consultancy en VAARD

FoodInsights is een samenwerking tussen VAA ICT Consultancy en Wilbert Hilkens. In deze samenwerking worden 30 jaar aan ervaring en kennis op het gebied van agrifoodketens en ICT gebundeld. VAA ICT Consultancy ontwerpt en bouwt innovatieve ICT-oplossingen voor het ontsluiten van (keten)gegevens binnen bedrijven en tussen bedrijven. Naast het ontsluiten van de ketengegevens heeft VAA standaard oplossingen ontwikkeld voor bedrijfsvergelijking en B2B klantportalen. De oplossingen kunnen we bij klanten implementeren, hosten en beheren. VAA ICT Consultancy heeft ook een dochterbedrijf opgericht: VAARD, dit staat voor VAA Rapid Development. Binnen VAARD worden op basis van Outsystems technologie innovatie en wendbare software oplossingen gerealiseerd.

Over de auteur

Corné van Aaken is directeur eigenaar van VAA ICT Consultancy.