Google Glass bij BLGG
Google Glass bij BLGG

Google Glass kan de bemonstering van percelen verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek door VAA ICT Consultancy en BLGG. De nieuwe techniek verbetert met name de efficiency: de monsternemer heeft alle gegevens van het perceel direct paraat via de bril.

Google Glass is een draagbare computer in de vorm van een bril. De gebruiker ziet de gegevens direct voor zich en kan tegelijkertijd gewoon om zich heen kijken. Het is een soort ‘extra laag’ die zichtbaar wordt.

VAA ICT heeft voor BLGG bekeken of Google Glass meerwaarde biedt bij het nemen van monsters. Uit het onderzoek blijkt dat Google Glass de bemonstering van percelen efficiënter kan maken. Voor de bemonstering van kuilen biedt de techniek  op dit moment geen toegevoegde waarde.

Snelheid van monstername

Met name de snelheid van grondmonstername kan verhoogd worden. “In de huidige situatie gebruiken de monsternemers van BLGG apparaten die ze continu bij zich moeten hebben. Daarnaast dragen ze ook de materialen voor monstername met zich mee”, legt Davy de Jong van VAA ICT Consultancy uit. “De monsternemers hebben vaak letterlijk handen tekort. De bril van Google zorgt ervoor dat de informatie van het perceel en de eigenaar direct door middel van GPS-techniek beschikbaar is. Monstername van percelen gebeurt volgens vaststaande algoritmes. Google Glass kan op basis daarvan een logische looproute bepalen voor de monsternemer.”

Nematodenonderzoek

Ook voor de monstername bij nematodenonderzoek (aaltjes) is Google Glass geschikt. De Jong: “Dit moet volgens een heel strak schema gebeuren. In de huidige situatie bakent de monsternemer met behulp van paaltjes vakken af binnen het perceel. Dat hoeft met Google Glass niet meer. De vlakken zijn direct via de bril te zien. De bril kan dus veel tijd besparen en maakt monstername dus efficiënter.

Vervolgstappen

BLGG bekijkt momenteel wat de vervolgstappen zullen zijn. Daarbij is het ook belangrijk wat Google met de bril gaat doen. In de professionele sfeer bleek de bril erg succesvol, bijvoorbeeld onder brandweerkorpsen, artsen en andere professionals. Er gaan geruchten dat Google in 2016 met een nieuwe versie komt. Daarnaast zijn er ook andere fabrikanten die soortgelijke brillen aan het ontwikkelen zijn.

Innovatie

“Deze techniek krijgt ongetwijfeld een vervolg”, verwacht Martin Vervoorn. Hij is directeur van BLGG. “Wij houden dit soort ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Het past ook bij onze visie. BLGG is een kennisintensief bedrijf. Het is voor ons belangrijk om de mogelijkheden van nieuwe technieken continu te onderzoeken. Wij wachten de verdere ontwikkeling van Google Glass dan ook met belangstelling af. Op basis daarvan kunnen we bepalen of het voor ons daadwerkelijk een rendabele investering is.”

Over de auteur

Davy de Jong heeft een passie voor technologie en is werkzaam bij VAA ICT Consultancy als Product Owner / Business Analist.