Internet of Things in de landbouw
Internet of Things in de landbouw

Deze zomer organiseert FarmHack.NL vier FarmHacks: hackathons bij de boer. Hackathons zijn competities waar multidisciplinaire teams in korte tijd oplossingen bedenken voor vraagstukken. Het gaat daarbij om slimme combinaties van data, software, technologie en design.

Tijdens de hackathons gaan teams aan de slag met uitdagingen van agrarisch ondernemers en verkennen we de mogelijkheden en toepasbaarheid van nieuwe technologieën. Op het menu tijdens de FarmHack in VIC Sterksel: beacons, arduino en raspberry pi en de netwerktechnologie om deze slimme sensoren met elkaar te verbinden.

Davy de Jong

‘Out of the box’

FarmhackNL spreekt met Davy de Jong, business analyst bij VAA ICT Consultancy, een bedrijf dat zich specialiseert in het hergebruiken van data die in een keten beschikbaar is en relevant is voor specifieke bedrijfsprocessen, zoals in de agri-sector. FarmhackNL is benieuwd hoe hij de impact van Internet of Things (IOT) ziet op landbouw en veehouderij.

Volgens Davy draait Internet of Things er om, dat we meer ‘out of the box’ kunnen denken. Data is niet langer beperkt tot een scherm. Door sensoren, dashboards en actuatoren, kan data zich op een fysieke manier manifesteren. Dat maakt directe interactie, terugkoppeling en aansturing nog meer mogelijk, van mens op machine op dier op omgeving.

Het IOT kan automatisch zeer gedetailleerde en realtime data produceren die direct teruggekoppeld kan worden aan bij te sturen processen. Dit zorgt voor meer gezondheid, veiligheid, comfort, gemak en wijsheid. Bekijk ook Davy’s presentatie over IOT:

In de landbouw is nog veel mogelijk als het gaat om slimmer omgaan met data. Vaak wordt die nu nog handmatig en dubbel ingevoerd in sectorspecifieke toepassingen. Denk aan dierdata m.b.t. voer-, waterverbruik, gewicht of uren binnen/buiten. Vaak wordt deze data op basis van waarneming door mensen geregistreerd. IOT sensoren kunnen mensen veel werk uit handen nemen en hen ondersteunen beslissingen te nemen met behulp van slimme algoritmes die op de data worden losgelaten.

Essentiëel bij het ontwikkelen van IOT-applicaties vindt Davy de vraag waarom we dingen doen zoals we die doen. Door data, sensoren en nieuwe manieren van ontsluiten van data met elkaar te combineren worden interessante nieuwe business modellen en producten mogelijk. VAA is al sinds 1988 actief met verzamelen, ontsluiten en hergebruiken van data.

Daar ziet hij nu al voorbeelden van, zoals de Homey, de ANWB connected car, de Nest en de Philips Hue productlijnen. Dit is nog maar het begin van de verandering. De impact op agri zal enorm kunnen zijn met winst voor de agrariër, de consument, de dieren en de omgeving.

Zelf gebruikt hij zijn huis als een testomgeving van applicaties die vertaald kunnen worden naar het erf. Slimme energiemeters en interactieve lampen bieden een kijkje in een toekomst waarin data direct te gebruiken is in de fysieke wereld. Toepassingen moeten echt waarde toevoegen en vooral niet ‘in de weg gaan zitten’. Het gaat om het eindresultaat en de impact die een toepassing heeft en niet om de technologie daarvan.

VAA ontwikkelt samen met sector- en kennispartners nieuwe applicaties. Die samenwerking is daarbij cruciaal om draagvlak en langdurige toepassingen te creëren voor een breed scala van partners en eindgebruikers. Dit helpt ook om verander-inertie (‘het is wel goed zo’) te kunnen overwinnen waar nodig. Projecten worden daarom vaak in de vorm van een stichting gerealiseerd. Voorbeelden waar VAA bij betrokken is zijn onder andere EDI-Circle, AgriTrust, RasWeb en de KringloopWijzer.

Sectoraal samenwerken is volgens Davy essentieel om echte innovaties in het vizier én van de grond te krijgen. Samen kun én weet je meer dan alleen. Dat maakt initiatieven zoals FarmhackNL een goede voedingsbodem en ontmoetingsplatform voor vernieuwers in de agri-sector. Samenwerking moet volgens Davy gericht zijn op neutraliteit, standaardisatie en win-win creaties. Partijen gaan alleen samenwerken (-tijd en geld investeren) als het hen individueel ook iets oplevert.

Zo’n sectoraal innovatie-ecosysteem heeft volgens Davy de beste kans van slagen als er sprake is van een neutrale omgeving van samenwerking, gericht op standaardisatie en betaalbaarheid met oog voor veiligheid en betrouwbaarheid. Uiteindelijk staan of vallen innovaties als zij in onze gezamenlijke en onze landbouw-levensstijl worden opgenomen. Dat pleit volgens Davy voor een coöperatieve gedachte waarbij producent en consument nauw betrokken worden. En betrokkenheid begint bij communicatie. Elkaar goed informeren over je kennis en je kijk op een domein-uitdaging helpt daar bij.

Kortom, met de opkomst van het Internet of Things heeft de agri-sector een ongelofelijk mooie innovatie-kans in de schoot geworpen gekregen!

 

Netwerktechnologie voor duurzame varkenshouderij

Tijdens de FarmHack bij VIC Sterksel gaan we aan de slag met beacons, arduino en raspberry pi, en de netwerktechnologie om deze slimme sensoren met elkaar te verbinden. De FarmHack is bedoeld om te ontdekken wat we daar mee kunnen doen. Davy en VAA ICT Consultancy staan voor de teams beschikbaar voor vragen over technologie, werkwijze van voerleveranciers, laboratoria, geo, overheid en wetgeving.

Een paar tips van Davy alvast, voor de hackers om hun tanden in te zetten:

  • VAA ICT Consultancy heeft voor deze FarmHack een aantal iBeacons aangeschaft, welke mogelijkheden bieden beacons om het management slimmer in te richten en op die manier bijvoorbeeld groepshuisvesting een interessante optie te maken voor een grotere groep boeren?
  • Op welke manier kan je een digitale brug slaan tussen consument (klant) en producent (boer)?
  • Visualisatie gegevens
  • DIY luchtmetingen / open communicatie stankcirkels

 

Over de auteur

De missie van Farmhack.NL is om een rijk en divers ecosysteem te bouwen rond de boer, bestaande uit coders, hackers, developers, planologen, designers, domeinexperts en ambtenaren. Er liggen veel maatschappelijke opgaven die met slimme inzet van data en technologie vertaald kunnen worden in innovatie kansen voor de boer.