SmartDairyFarming regelt machtigingen datagebruik boeren met  autorisatieplatform AgriTrust

SmartDairyFarming (SDF) neemt het door VAA ICT Consultancy ontwikkelde autorisatieplatform AgriTrust over. Met toevoeging van AgriTrust als machtigingsplatform bouwt SDF aan een veilige en gestructureerde informatie-uitwisseling tussen veehouder en bedrijfsleven. AgriTrust wordt al ingezet voor het vastleggen van de machtigingen ten behoeve van Kringloopwijzer, EDI-Circle, AgriNota en Eurofins Agro.

Toestemming voor datagebruik belangrijk

Met de verwerving van AgriTrust, als het deel van de datasnelweg (Datahub) waar de machtigingen geregeld worden, wil SmartDairyFarming toestemming voor datagebruik makkelijker maken.  Ondernemers kunnen aanvinken wie wel en niet van hun gegevens gebruik mogen maken. De ondernemer houdt daardoor overzicht en het bedrijfsleven kan alleen die gegevens bewerken waar ze daadwerkelijk toegang toe heeft.

Versnelling in proces SmartDairyFarming

De drie coöperaties FrieslandCampina, CRV en Agrifirm werken samen binnen SmartDairyFarming. Zij willen werken aan een versnelling in het proces van effectief zinvol gebruik van data.
SDF-voorzitter Ton Loman: “Big Data gaat de boer helpen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is eigenaar van de gegevens en moet dus eenvoudig kunnen bepalen wie ermee mag werken.
Door de aankoop van AgriTrust bied SDF de ondernemer inzicht in welke autorisaties hij heeft verleend voor het gebruik van zijn data. En hij kan zelf besluiten deze te veranderen. “De boer blijft aan het stuur. Hij bepaalt voor wie zijn gegevens beschikbaar zijn”, aldus Loman.

VAA ontwikkelde AgriTrust

Automatiseringsbedrijf VAA ICT Consultancy in Rosmalen ontwikkelde AgriTrust als een open autorisatieplatform, waardoor iedereen kan meedoen die data tot relevante meerwaarde kan brengen. SDF zorgt ervoor dat er een coöperatieve samenwerking komt om dit platform te beheren. Directeur Corné van Aaken is blij met deze ontwikkeling, hij verwacht dat er nu meer toepassingen van de grond komen, omdat het eigendom geborgd is. “De gebruikers kunnen er vanuit gaan dat de ter beschikking gestelde data ‘Trusted’ is”, aldus van Aaken.

SDF op weg naar verbreding

De ontwikkeling van een elektronische (data)snelweg met een autorisatie platform, zoals momenteel door SDF wordt gerealiseerd, is volgens Ton Loman goed nieuws voor de zuivelsector en ook daarbuiten. “Het project is gestart vanuit de melkveesector maar biedt toekomstmogelijkheden voor meerdere agrarische sectoren. Samen met diverse marktpartijen kijken we naar bredere inzet binnen de agrarische sector. SDF streeft ernaar zich samen met andere partijen om te vormen tot een onafhankelijke coöperatieve Datahub.

SmartDairyFarming

SmartDairyFarming is een initiatief van Agrifirm, CRV en Friesland Campina. Binnen het programma SmartDairyFarming werken bedrijven, kennisinstellingen en melkveehouders samen aan de ontwikkeling van innovatieve werkmethoden op het gebied van diergezondheid, vruchtbaarheid en voeding. SmartDairyFarming ondersteunt melkveehouders met informatie en technologie bij het verder verbeteren van de gezondheid en levensverwachting van koeien. Daarmee levert SmartDairyFarming een bijdrage aan de verduurzaming van de keten.

VAA ICT Consultancy

Is gevestigd in Rosmalen en Zoetermeer, is gespecialiseerd in het ontsluiten van gegevens tussen de dienstverlenende partijen in de Agri-business en creëert door middel van maatwerktoepassingen meerwaarde voor de klanten en voor de sector. Zo is VAA bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de realisatie van de Centrale Database Kringloopwijzer van ZuivelNL.

Meer weten? Meldt u aan voor de nieuwsbrief via www.smartdairyfarming.nl.

Over de auteur

Corné van Aaken is directeur eigenaar van VAA ICT Consultancy.