Team Taakmeester op GitHub
Live demo van de Team Taakmeester applicatie op GitHub

Afgelopen zomer zijn 4 hackathons op de boerderij georganiseerd. Enkele teams zijn samen met FarmHackNL verder gegaan om hun idee door te ontwikkelen. Hoe gaat het nu met ze? Het concept ‘TaakMeester’, waarin de boer aan de knoppen zit en taakkaarten genereert, is onderwerp van ons gesprek met een softwareontwikkelaar.

Hoe blijf je heer en meester over taakkaarten die gegenereerd zijn met hulp van drone beelden?

Zelf je taakkaart voor locatiespecifieke gewasbescherming en bemesting aanpassen. Dat is waar het team TaakMeester zich tijdens de tweede FarmHack mee bezig heeft gehouden. Maar wat is er sindsdien gebeurd? En waar staat het team nu? 

Team TaakMeester heeft gewerkt aan een toepassing waar de boer met eigen hand en verstand wijzigingen kan aanbrengen in taakkaarten voor gewasbescherming en bemesting. Het team stelt de boer centraal en is er van overtuigd dat op deze manier het gebruik van taakkaarten door boeren zal toenemen. Zo kan de boer zelf beslissingen maken op basis van plaats-specifieke kennis van zijn perceel, en alleen gewasondersteuning bieden op plekken waar dat rendement oplevert. Tijdens de FarmHack werd gewerkt aan een app waarmee drone-data om te zetten zijn in een taakkaart en waarbij een boer makkelijk handmatig aanpassingen kan doen. Hiermee kan dus eigen kennis makkelijk toegevoegd worden en is het vervolgens alleen nog een kwestie van downloaden, exporteren en rijden!

Onderdeel van het team ‘TaakMeester’ waren twee jonge ondernemers uit het Noorden, die samen Agrifly hebben opgezet, een innovatieve onderneming die tot doel heeft om het rendement van de akkerbouwer en veehouder te verbeteren. Ze vliegen met drones om informatie te vergaren over het gewas.

'Het verbaast ons hoeveel verschil in opbrengst er in een perceel kan zitten. Wij onderzoeken hoe dit kan en onderbouwen dit met cijfers. Wij proberen het maximale rendement uit elke plant te halen en proberen precisielandbouw voor iedereen toegankelijk te maken. We kijken nauwkeurig naar de verzamelde informatie om samen met de teler de juiste teeltmaatregel toe te passen.'

AgriFly Drone
Peter Hooghuis en Wilco Stollenga van Agrifly

Agrifly ziet heel duidelijk de meerwaarde van de ‘TaakMeester’, maar loopt tegen verschillende uitdagingen aan om het toepasbaar te maken. Zo hebben machinefabrikanten allemaal hun eigen ‘software-vertaalslag’ en is het niet makkelijk om uniforme software te gebruiken die ze allemaal toe zouden kunnen passen. “Het kost nu nog heel veel tijd en het is ingewikkeld om voor elke boer de data te bewerken”. Verder zijn zijzelf niet de data-mannen (coders en developers) die hier de gebruikersvriendelijke software voor zouden kunnen ontwikkelen, maar ze kunnen wel de drone-informatie aanleveren waarmee de toepassing getest kan worden.

Will Kroot in gesprek met het team
Will Kroot, CTO VAA ICT Consultancy in gesprek met team Taakmeester tijdens de ABN AMRO netwerkborrel

Op 26 oktober heeft Agrifly zijn verhaal gepresenteerd op de Agri break-out sessie van ABN AMRO (Dutch Design Week, Eindhoven). Tijdens dit evenement heeft FarmHack hen gekoppeld aan VAA ICT Consultancy (software developers in de agrarische sector, en strategisch partner van FarmHack) die interesse had om te kijken hoe hun team samen kan werken met Agrifly om de toepassing verder te ontwikkelen. TaakMeester zit dus nog steeds in de lift!

Agrifly komt graag in contact met mensen die goede ideeën hebben om deze applicatie verder te verbeteren, zodat deze goed aansluit op de behoefte van de teler. Heb je een goede tip, tijd of geld? Neem dan hier contact met FarmHackNL op.

AgriFly Drones

Over de auteur

De missie van Farmhack.NL is om een rijk en divers ecosysteem te bouwen rond de boer, bestaande uit coders, hackers, developers, planologen, designers, domeinexperts en ambtenaren. Er liggen veel maatschappelijke opgaven die met slimme inzet van data en technologie vertaald kunnen worden in innovatie kansen voor de boer.