VAA en FoodInsights bundelen krachten

Blockchain: van wantrouwen naar vertrouwen

Wat is blockchain?

 

Blockchain is een zogenaamde Ditributed Ledger-oplossing. In begrijpelijke taal: een decentraal netwerk van databases waarin transacties opgeslagen worden. Blockchain voegt aan dit principe toe dat transacties door andere deelnemers (alle óf een significant aantal) in dat netwerk bevestigd en gevalideerd worden op basis van voorgedefiniëerde afspraken. De registratie van de transacties, of tenminste de validatie daarvan, wordt door het gehele decentrale netwerk opgeslagen en bewaard. 

Blockchain dankt zijn bekendheid met name aan cryptocurrencies zoals BitCoin en Ethereum. De verhandeling hiervan vindt plaats in open netwerken waaraan iedereen kan deelnemen. Deelname aan een dergelijk open netwerk is inherent aan de toepassing van die netwerken, namelijk de beursverhandeling van cryptovaluta.

Blockchain oplossingen voor business-to-business toepassingen hebben een ander doel en de data die uitgewisseld wordt is van een heel andere aard. Om die reden worden over het algemeen geen open netwerken gebruikt, maar private netwerken. In een privaat netwerk worden nieuwe deelnemers niet uitgesloten, maar kan deelname alleen plaatsvinden nadat de partij die toeziet op het private netwerk daartoe toestemming verleent. Deze partij bestaat idealiter uit een vertegenwoordiging van het samenwerkingsverband van deelnemers aan dit private netwerk.

 

Wat is het onderscheidend vermogen van blockchain?

 

Er zijn verschillende varianten van blockchain op de markt maar allen delen de eigenschappen waarmee bereikt wordt dat een blockchain oplossing altijd één gedeelde waarheid (Single Source of Truth) bevat:

 • Data die opgeslagen is, kan alleen opgeslagen zijn indien validatie door het netwerk is voltooid;
 • Als data eenmaal opgeslagen is, kan deze effectief niet meer gewijzigd worden;
 • Een ieder die deelneemt aan het netwerk kan (in principe) alle transacties inzien, waardoor een hoge mate van transparantie bewerkstelligd wordt. Met behulp van encryptie en subnetwerken kunnen meerdere gradaties van privacy ingesteld worden;
 • Bij (lokale) calamiteiten raakt de waarheid niet verloren; verlies van een deel van het netwerk leidt niet tot het verlies van data;
 • Data is na validatie meteen beschikbaar voor alle participerende partijen; synchronisatie zit in de technologie, waardoor complexe berichtuitwisseling niet nodig is.

 

Is blockchain de juiste oplossing voor mijn vraagstuk?

 

De behoefte om data uitwisseling te optimaliseren en daarin gezamenlijk te investeren zien we vooral terug bij supply chain vraagstukken. Blockchain is uitermate geschikt wanneer in een supply chain samengewerkt moet worden, maar waarbij een ieder de data op zijn eigen server/computer wil hebben staan. Oftewel: samenwerken terwijl ieder zijn eigenheid kan behouden. (Praktisch) elke ondernemer in de agrarische sector is onderdeel van tenminste één supply chain. 

Het is van wezenlijk belang vooraf de voordelen van een blockchain oplossing af te zetten tegen de impact/kosten die dit met zich meebrengt. Houd er bij het verkennen van de mogelijkheden van blockchain rekening mee dat blockchain het best tot zijn recht komt als tenminste:

 • de facilitering en regulering van data-uitwisseling belangrijk onderdelen van het (business)probleem zijn.
 • de verschillende (autonome) partijen een gezamenlijk doel hebben en zich daartoe committeren.
 • voor elke afzonderlijke partij de gecreëerde waarde groter is dan (eventuele) impact op werkproces en macht/marktpositie.

Ook als (sommige van) bovenstaande overwegingen niet van toepassing zijn op uw vraagstuk kan blockchain een interessante oplossing zijn. Het is namelijk goed mogelijk dat de verdiensten van de blockchain oplossing hele andere kansen bieden of deuren openen voor uw ambities/toekomstvisie. Blockchain heeft namelijk naast een probleemoplossend vermogen ook het potentieel om nieuwe markten aan te kunnen boren.

 

VAA en blockchain

 

VAA werkt samen met haar partner FoodInsights op het gebied van blockchain oplossingen. Wij denken met u mee en zetten onze technologische- en business kennis in om uw processen te ondersteunen en te versterken. Denk hierbij aan:

 • business analisten die zorgen voor optimale aansluiting van de (technische) mogelijkheden op de praktijkbehoefte.
 • UI/UX-designers die applicaties maken die naadloos aansluiten op de visuele eisen van moderne gebruikers.
 • technisch specialisten die oplossingen integreren in bestaande infrastructuur.
 • projectmanagers die de overeengekomen randvoorwaarden bewaken.

Ook van u wordt echter veel verwacht. Het is van essentieel belang dat u en uw partners:

 • weten wat uw gezamenlijk doel is en dit ook allemaal omarmen.
 • weten wat de waarde voor afzonderlijke partijen is en deze bij de start hebben afgewogen/gebalanceerd.
 • beseffen dat betrokkenheid een actief proces is. Bij kleine belangen kan niet of nauwelijks initiatief van die partij(en) verwacht worden.
 • beseffen dat opdrachtgevers, vooral met weinig ervaring in softwareontwikkeling, begeleid moeten worden en dat de benodigde inspanning hiervoor niet onderschat mag worden.

Uiteraard kunnen wij ondersteunen en begeleiden in dit proces door het leveren van domeinkennis en het helpen maken van afwegingen.
 

 

 

Weten hoe Blockchain u verder kan helpen? Wij denken graag samen met u na over de mogelijkheden!

Laat je gegevens achter, dan nemen wij contact met je op!

VAA en FoodInsights bundelen krachten

Neem contact op met één van onze adviseurs

René
René
Commercieel Relatiebeheerder

Werkgebied

Supply Chain

We digitaliseren, optimaliseren en beveiligen data uit (productie)ketens met behulp van vooruitstrevende technologieën, waaronder Blockchain.

Meer informatie

Onze oplossingen

VAA Supply Chain

Korte of lange (productie)keten? Onze supply chain oplossing kan er moeiteloos mee integreren!

Meer informatie

Samen verder denken in mogelijkheden, of klaar om uw data te ontsluiten?

Neem contact op
Neem contact op
Back to top