Bodem en water een bron van leven

5 december is niet alleen de verjaardag van de Goedheiligman, het is ook door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereld Bodem Dag. Het thema van de Wereld Bodem Dag 2023 is 'Bodem en water, een bron van leven'. Met dat thema wil de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) benadrukken hoe belangrijk beide zijn.

Bodem en water samen zijn essentieel om leven op aarde in stand te houden. Zonder water is een bodem niets anders dan een doorwortelbaar medium. Water zorgt voor de toevoer van mineralen uit die bodem naar de wortels toe. En in water zonder grond kunnen maar weinig planten overleven. De gezondheid van de bodem en de kwaliteit en beschikbaarheid van water zijn met elkaar verbonden.

Zo'n dag en thema zijn bedoeld om aandacht te vragen voor het onderwerp. En het  is een goede zaak dat er aandacht is voor bodem en water want bodemverdichting en erosie zorgen er namelijk voor dat steeds meer landbouwgrond degradeert. Ook onze Nederlandse bodems kunnen daardoor minder goed water opslaan, afvoeren en filteren. Het percentage Nederlandse landbouwbodems dat aangetast is, is zeker minder dan de wereldwijde 33%. Maar het neemt wel toe.

Gelukkig weten we ook hoe we die trend kunnen keren; minder bandendruk en (relatief) droge omstandigheden benutten. Ook laten de resultaten van het onlangs gepubliceerde BASIS-onderzoek zien dat minder, minder diep of helemaal niet ploegen vergelijkbare tot zelfs hogere opbrengsten leveren (op fijnzadige producten als wortels en uien na), terwijl de bodemkwaliteit duidelijk verbetert. Je zou zeggen; appeltje-eitje, toch?

Ook door het gebruik van data die gemeten wordt over de bodemkwaliteit ontstaat steeds meer inzicht in de chemische, biologische en fysieke kwaliteit van onze landbouwbodems. Dit biedt inzicht in de toename van de kwaliteit van landbouwbodems en welke teeltstrategieën daar een positieve bijdrage aan leveren.

Hopelijk levert de aandacht die de FAO probeert te genereren ook hier in Nederland een bijdrage aan het stimuleren van een betere bodemkwaliteit. En blijven onze super-vruchtbare Nederlandse delta-bodems in staat om de heerlijke en gezonde Nederlandse akkerbouwproducten, groenten en fruit te produceren waar we groot mee zijn geworden.

 

Een keertje sparren?

Ik deel graag mijn kennis en ervaring over de (voedsel)bodem

Ton
Ton
Product Innovator Bodem

Samen verder denken in mogelijkheden, of klaar om uw data te ontsluiten?

Neem contact op
Neem contact op
Back to top