Onze kijk op gebruik Agri Food data

VAA heeft de overtuiging dat de steeds groter wordende beschikbaarheid van agri food data het presteren van organisaties gaat versterken.

De kracht en invloed van data op handelen en gedrag in de maatschappij is groot en dit neemt alleen maar toe de komende jaren. Precisielandbouw is hiervan een mooi voorbeeld, het biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van verdienmodellen rondom ecosysteemdiensten die het akkerbouwbedrijf levert. Op steeds meer akkerbouwbedrijven is slimme apparatuur beschikbaar met sensoren en gps. Met uw data in combinatie met beslis ondersteunende software wordt de eerste stap gezet richting een verdienmodel. Of data bij uw organisatie leidt tot nieuwe verdienmodellen is misschien een vraag, maar van de toegevoegde waarde van data voor uw organisatie zijn wij overtuigd.

Voor VAA is het duidelijk dat organisaties dienen na te denken hoe data meerwaarde kan bieden in de toekomst. Onderzoek heeft uitgewezen dat organisaties die inzetten op gebruik van Big Data tot 20% beter presteren dan concurrenten die dat niet doen. Een belangrijke reden hiervoor is dat veel beslissingen nu nog genomen worden op basis van onderbuikgevoel en geen gebruik gemaakt wordt van optimaliserend of bijvoorbeeld voorspellend vermogen van data. Door als organisatie in te zetten op gebruik van data hebben wij de overtuiging dat wij samen met u voor blijvende verbeterde bedrijfsprestaties kunnen zorgen.

 

Verduurzamen Agri & Food

Europese plannen en regelgeving ( CO2, Farm to Fork of the Green Deal ), waar met name verduurzamen centraal staat, zal tot verandering leiden binnen Agri & Food sector. Ook de toenemende verstedelijking, meer ruimte voor natuur en daarmee minder ruimte voor land- & tuinbouw en veeteelt. Nieuwe verdienmodellen zijn noodzakelijk om in de toekomst rendement te kunnen vasthouden of te vergroten. Grondverbetering, CO2 opslag of minder middelengebruik, zijn voorbeelden om tot een verbetert rendement te komen.

Een concrete invulling hiervan is Kringlooplandbouw, een gezamenlijke zoektocht van boeren, betrokken burgers, bedrijven en onderzoekers naar het optimaal combineren van ecologische principes en moderne technologie, met als doel, nieuwe partnerschappen, maatschappelijke diensten en nieuwe verdienmodellen. Niet alleen gericht op een goede opbrengst en een zuinig gebruik van grondstoffen en energie, maar ook op zo min mogelijk belasten van klimaat, milieu en natuur. Data en data-analyse zijn hierbij essentieel om succesvol te zijn.

 

Samenwerken met VAA

VAA helpt al 30 jaar organisaties in de Agri & Food sector op gebied van data. Met de komst van nieuwe technologie op het gebied van data en data-analyse nemen de mogelijkheden toe, wij helpen organisaties zich voor te bereiden op deze verandering. VAA zet zich in om opdrachtgevers te laten profiteren van onze kennis in de veranderende markt om zo de transitie naar een data gedreven organisatie te maken. Binnen de Agri & Food sector is inmiddels heel veel (publieke) data beschikbaar via leveranciers als Join Data, Kringloopwijzer, RVO of ZuivelNL bijvoorbeeld. Beschikbaarheid is een voorwaarde, het verrijken van eigen data met andere bronnen gaat meerwaarde opleveren en biedt organisaties handelingsperspectief. Inmiddels is VAA zo ver dat wij Agri & Food data als een dienst kunnen aanbieden, met de garantie dat uw data niet met anderen gedeeld wordt en van u blijft. Hiermee, leveren we direct meerwaarde, ontzorgen we organisaties en wordt de mogelijkheid geboden de oplossing te integreren in uw dagelijkse praktijk. VAA maakt het mogelijk dat organisaties data gedreven ondernemen.

Met VAA samenwerken betekent voorop willen lopen. Binnen Agri & Food staan we aan het begin van het big data tijdperk, ons doel hebben wij scherp voor ogen. In deze snel veranderende wereld willen we samen met u blijven innoveren. Stilstaan is daarbij geen optie. Wij willen het beste zijn in wat we doen zodat we onze klanten nog beter kunnen helpen. Hoe we dat doen? Wij verbinden, werken samen en daar waar anderen stoppen gaan wij verder.

Onze kernwaarden

Betrokken; toegevoegde waarde bieden, oprecht interesse in de klant en onderdeel van het succes zijn. Daarmee doen we niet wat de klant zegt, maar doen we wat goed is voor die klant.

Innovatie; natuurlijk zijn we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, we adviseren pro-actief hoe onze klanten met nieuwe ontwikkelingen de bestaande business kunnen versterken.

Flexibel; we bewegen mee met voortschrijdend inzicht van onze klanten, de klant is koning zonder ons zelf te kort te doen.

Betrouwbaar; we zeggen wat we doen en doen wat we toezeggen, we leveren kwalitatief hoogstaande dienstverlening.

Plezier; we zijn trots op ons vak, samen met plezier in ons werk leveren wij de beste prestaties.

Vertrouwen; wederzijds vertrouwen staat voorop. Wij zijn goed op de hoogte van privacyregelgeving. Helemaal als dat om data van onze klanten gaat.

Bent u nieuwsgierig geworden naar welke Agri & Food data mogelijk interessant is voor uw organisatie? Bent u op zoek naar een partij die u kan ondersteunen bij het consumeren en gebruik van deze data? Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak. 

Onze oplossingen

VAA GEO percelen

Nooit meer verdwaald in het data landschap met onze innovatieve GEO percelen oplossing.

Meer informatie

Samen verder denken in mogelijkheden, of klaar om uw data te ontsluiten?

Neem contact op
Neem contact op
Back to top