Eerste resultaten KPI’s Biodiversiteit Akkerbouw berekend door Boerenverstand en VAA

In het Zuidwestelijke kleigebied loopt een pilot met 30 akkerbouwers om te belonen voor duurzame prestaties (KPI’s) en de verbetering van biodiversiteit. Uitgangspunt zijn de KPI’s van de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw.

Adviesbureau Boerenverstand en VAA Data Works zijn in deze pilot ‘Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Zuidwestelijke Delta’ gezamenlijk aan de slag gegaan op basis van de data die akkerbouwers nu al verzamelen via hun bedrijfsmanagementsystemen. Inmiddels zijn er voor de eerste drie akkerbouwers een serie KPI’s berekend over 2021. Doel van deze pilot is nagaan in welke mate bestaande teeltregistratiesystemen voldoende basis bieden voor resultaatbeloning van de akkerbouwer. Er is gekeken naar de meest gebruikte teeltregistratiesystemen. 

 

De resultaten van deze pilot laten zien dat het heel goed mogelijk is om de KPI’s: stikstofbalans, organische stofbalans, milieubelasting gewasbeschermingsmiddelen en carbon footprint te berekenen, zonder dat dit extra administratieve lasten met zich meebrengt voor de akkerbouwer. VAA Data Works en Boerenverstand hebben samen veel kennis en ervaring vanuit KPI’s voor de melkveehouderij en de verschillende beloningssystemen. Zo heeft VAA al eerder de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij Noord-Brabant gerealiseerd, daarnaast is er ervaring met het ontsluiten van data van o.a. de KringloopWijzer. Belangrijke lessen zijn dat de boer eigenaar van zijn data blijft en deze naar wens kan delen. De KPI’s moeten via open en transparante rekenregels uitgerekend worden, en de resultaten krijgt de boer weer terug. De data van de boer hoeft niet centraal opgeslagen te worden maar blijft in zijn eigen boerendatakluis. De boer kan vervolgens zijn resultaten delen met potentiële beloners. Zo liggen er kansen voor goed geborgde prestaties op duurzaamheid in het 7e actieprogramma Nitraat. 

 

Heb je nog vragen?

Laat je gegevens achter, dan nemen wij contact met je op!

Eerste resultaten KPI’s Biodiversiteit Akkerbouw berekend

Voor meer informatie neem contact op met

René
René
Commercieel Relatiebeheerder

Samen verder denken in mogelijkheden, of klaar om uw data te ontsluiten?

Neem contact op
Neem contact op
Back to top